Categorii

.

Cine da cu toata inima, dar nu-i place sa primeasca nimic in schimb?

I: Cine da cu toata inima, dar nu-i place sa primeasca nimic in schimb?
R: Boxerul!