Categorii

.

Cum ai putut sa-ti asasinezi intreaga familie asa de crunt?

Intrebare adresata unui condamnat la scaunul electric:
Cum ai putut sa-ti asasinezi intreaga familie asa de crunt?
– Indemanare, calm, precizie!