Categorii

.

Cum s-a incheiat primul dumneavoastra mariaj ?

Avocatul: Cum s-a incheiat primul dumneavoastra mariaj?
Martorul: Prin moarte
Avocatul: Si prin moartea cui s-a incheiat ?
Martorul: Incercati sa ghiciti !