Categorii

.

Kohl, Blair si Clinton

Kohl, Blair & Clinton testeaza ecoul unei prapastii…
Kohl striga:
– Deutschland !
Ecoul:
– …land, …land…
Blair striga:
– England !
Ecoul:
– …land, …land
Hop si Clinton:
– United States !
Ecoul:
– …aids, …aids