Categorii

.

La ce va mai trebuie ? Observ ca va balbaiti foarte bine !

– Fi-fi-fiti bun, u-u-unde se afla s-s-scoala de-de-de bal-bal-balbaiti ?
– La ce va mai trebuie ? Observ ca va balbaiti foarte bine !