Categorii

.

Toti avem taria sa induram nefericirea altora.

Toti avem taria sa induram nefericirea altora.